İçeriğe geç

Stajlar Süresince Yemekten Faydalanılması Hakkında Duyuru

Değerli Öğrenciler,

Pendik Devlet Hastanesi ile Ümraniye EAH stajyer öğrencilerin hastane imkanlarından faydalanamayacaklarına ilişkin yazılar göndermiştir. Bu kapsamda aşağıdaki duyurunun ilan edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Kanaatimiz odur ki ikinci bir resmi bildirim yapılıncaya kadar bu durumun İstanbul genelindeki tüm hastaneleri kapsayacağı yönündedir.

DUYURU

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 27/06/2018 tarih ve 35207172-100 / 5115 sayılı yazısına istinaden Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen 25/09/2018 tarih ve 77230625 sayılı yazısı ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 15/10/2018 tarih ve 78733128 sayılı yazısı gereğince Hastanemizde mesleki eğitim ve staj yapan tüm kamu ve özel okulların öğrencilerinin 15/10/2018 tarihinden itibaren hastanelerin olanaklarından faydalanarak yemek yemeleri mümkün olmayacaktır. İkinci bir, resmi bildirim yapılıncaya kadar Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre sadece çalışanlar ile hasta ve refakatçilerine göre yemek planlaması yapılacak, stajyer öğrencilerimiz ücretsiz yemek imkanından faydalanamayacaktır.

Öğrenciler tarafında bu konudaki gerekli tedbirlerin alınması önemle duyurulur.

 

 

 

Bunu Arkadaşlarınla Paylaşmalısın.
Tarih:Genel
MUSBF