İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sınav ve Başarı Değerlendirme

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi;

24 Ağustos 2008 tarihli ve 26977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 1 Mart 2004 tarihli ve 25389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 22 Mart 2004 tarihli ve 25410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik, 7 Nisan 2008 ve 26840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 14 Ağustos 2008 ve 26967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde yürütülen programlardaki sınav ve başarı değerlendirme esaslarını düzenler.

İlgili Mevzuatı İndir:

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi.pdf

 


 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;

Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Marmara Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları düzenlemektir.

Üyelerimizin en çok merak ettiği konulardan biri; “Sınamalı Öğrenci” durumudur.

Bu durumdaki Öğrenciler içinde bulundukları yarıyıldan ders seçemezler. Yönetmeliğin 18. maddesi gereğince, GANO’su 1,80’in altında olan öğrencilerin aynı zamanda son iki yarıyıl ortalaması 2,00’ın altındaysa bu öğrenciler “Sınamalı Öğrenci” durumundadırlar.

İlgili Mevzuatı İndir: 

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ.pdf

 

Bunu Arkadaşlarınla Paylaşmalısın.
Musbf © 2019 Her hakkı saklıdır.
MUSBF